Dibinātāji Ilze un Uldis Pīlēni

«Ola Foundation» mērķis ir kļūt par jaunu ideju un sinerģiju telpu Latvijā

Ola Foundation ir simbolisks ietvars, kurā notiek nemitīga, procesuāla kustība – ideju, domu, objektu, enerģiju, dažādu sinerģiju. Veidošana caur domāšanu un domāšana caur veidošanu. Teorētiķu un praktiķu mijiedarbība. 

Vieta, kur satiekas prāta un sirds ceļi

Telpa, kur tehnolģijas satiekas ar vēsturi, dizains — ar dabu un cilvēki — ar līdz vissmalkākajai detaļai pārdomātu vidi

ola foundation

Simbolisks ietvars, kurā notiek nemitīga, procesuāla kustība

Ideju, domu, objektu, enerģiju, dažādu sinerģiju. Veidošana caur domāšanu un domāšana caur veidošanu. Teorētiķu un praktiķu mijiedarbība. 

Pastāvīgā mājvieta mākslai, mūzikai, izglītībai, diskusiju platformām, radošai rezidencei

 

“Ola Foundation” ir telpa, kas attīstās kopā ar tajā esošajiem

Tā ir vieta, kas iemieso izziņas mākslu. Gan sevis, gan pasaules.