Visit to the Ola Foundation complex and exhibitions

Biļete:

€8,00 – €10,00 personai

Ilgums:

1h  –  2h

Apraksts

Modernā stikla un betona ēka, kas no putna lidojuma atgādina olu, ir kultūras, mākslas un izglītības mājvieta — Ola Foundation. Ēka ir pieredzējušā arhitekta Ulda Pīlēna eksperiments ar jaunākajām tehnoloģijām, idejām un sasniegumiem arhitektūrā. Olā ikkatrs spēs atklāt sev interesanto, sākot ar arhitektūras risinājumiem, izstādēm, dizaina elementiem, un patīkamiem pārsteigumiem, kas slēpjas katrā no ēkas trīs stāviem.


Ola Foundation ēku komplekss ir saņēmis balvu "Gada labākā būve Latvijā 2022".


Apmeklējums ietver "Ola Foundation" galvenās ēkas un trīs aktuālo izstāžu apskati:  "Līdzās ideālam” - vairāk kā 50 gleznas, skulptūras, fotogrāfijas un digitālās mākslas darbi no divdesmit deviņiem Latvijas māksliniekiem. Izstādes koncepcija balstās trīs lielumos – dabas ideāls, sievietes ideāls un laiks. "Relikvijas. Astoņdesmitie. Kultūras plakāts." - Laimoņa Šēnberga, Gunāra Kirkes, Ilmāra Blumberga, Andra Brežes, Frančeskas Kirkes, Georga Smeltera, Jura Dimitera, Gunāra Lūša, Jura Putrāma, Gunāra Zemgala un Ivara Mailīša kultūras plakātu izlase no LNMM arhīviem. "Sapņu kalendārs" - tēlnieces Olgas Šilovas un fotogrāfa Jāņa Deinata kopdarbs


Atsevišķi saskaņojot laiku, iespējams vienoties par individuālas grupas vizīti gida vadībā Olas īpašajā atmosfērā. Grupas lielums līdz 20 cilvēkiem. Rakstīt: ola@olafoundation.lv


Studentiem un pensionāriem lūgums paņemt līdzi apliecību un personas apliecinošu dokumentu. Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) vecāku pavadībā ieeja bez maksas. 
Uz tikšanos Olā!


-


The modern glass and concrete building, which resembles an egg from a bird's eye view, is the new home of culture, art and education - the Ola Foundation. The building is an experiment by experienced architect Uldis Pīlēns with the latest technologies, ideas and advances in architecture. From architectural solutions, exhibitions, design elements and pleasant surprises hidden on each of the building's three floors, Ola has something for everyone.


The Ola Foundation building complex has been recognized as the best building of the year in Latvia in 2022.


The visit includes viewing the main Ola Foundation's building and three current exhibitions: "Close to ideal” - more than 50 paintings, sculptures, photographs and digital works of art from twenty-nine Latvian artists. The concept of the exhibition is based on three dimensions - the ideal of nature, the ideal of a woman and time. "Relics. Eighties. Culture poster." - a selection of cultural posters by Laimonis Šēnbergs, Gunārs Kirke, Ilmārs Blumbergs, Andris Breže, Frančeska Kirke, Georgs Smelters, Juris Dimiters, Gunārs Lūsis, Juris Putrāms, Gunārs Zemgals un Ivars Mailītis kfrom the LNMM archives. "Dream calendar" - a joint work of sculptor Olga Šilova and photographer Jānis DeinatsA guided group visit in the special atmosphere of the Ola can be arranged by separate arrangement. Group size up to 20 people. Write to: ola@olafoundation.lv


Students and pensioners are kindly asked to bring their ID and a valid ID card. Children under 10 years of age (inclusive) accompanied by parents free of charge.


See you in Ola!