Visit to the Ola Foundation complex and exhibitions

Biļete:

FREE – €10,00 personai

Ilgums:

1h  –  1h 30min

Apraksts

Mūsdienīgā stikla un betona ēka, kas no putna lidojuma atgādina olu, ir jaunā kultūras, mākslas un izglītības mājvieta - OLA FOUNDATION. Ēka ir pieredzējušā arhitekta Ulda Pīlēna eksperiments ar jaunākajām tehnoloģijām, idejām un sasniegumiem arhitektūrā. Ola Foundation komplekss skatē "Gada labākā būve Latvijā 2022" ieguvis Lielo balvu, saņemta "Eksporta un inovācijas balva 2023" nominācijā "Eksportspējīgājais jaunais tūrisma produkts 2023" un komplekss nominēts prestižajai Mies van der Rohe vārdā nosauktajai ‘’Eiropas Savienības Laikmetīgās arhitektūras balvai’’.


Apmeklējuma ietvaros viesi aicināti patstāvīgi (bez gida) apskatīt Ola Foundation kompleksu un aktuālās izstādes. 


Šobrīd skatāma izstāde "TAVA ROKA", kas apvieno divu izcilu mākslinieču - Ievas Maurītes un Daces Pētersones - darbus. Izstāde ir emocionāli piesātināts un vizuāli izteiksmīgs mākslas notikums, kas apliecina māksliniecisko saikni starp divām paaudzēm. Izstāde ir Ievas Maurītes piemiņas veltījums viņas mammai Dacei Pētersonei.


Apmeklētājiem būs iespēja satikties ar mākslinieci Ievu Maurīti 18.jūlijā. plkst. 17.00-18.30.


Vairāk info: https://olafoundation.lv/blogs/izstades/tava-roka


Izstāde "Līdzās ideālam" - vairāk nekā 50 gleznas, skulptūras, fotogrāfijas un digitālie mākslas darbi no divdesmit deviņiem Latvijas laikmetīgās mākslas māksliniekiem. Izstādes koncepcijas pamatā ir trīs dimensijas - dabas ideāls, sievietes un laika ideāls.


Vairāk info: https://olafoundation.lv/blogs/notikumi/lidzas-idealam


Piedāvājam Ola Foundation kompleksa un aktuālo izstāžu apmeklējumu gida vadībā grupām no 10 līdz 20 personām. Ja vēlaties pieteikt gida pakalpojumus, aicinām rakstīt uz e-pastu: ola@olafoundation.lv


Ekskursijas iespējamas latviešu un angļu valodā.


Studentus, pensionārus, mediju parstāvjus lūdzam līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu. Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) vecāku pavadībā ieeja bez maksas.


 Uz tikšanos Olā!


 


ENG


The modern glass and concrete building, reminiscent of an egg from a bird's-eye view, is the new home for culture, art, and education - OLA FOUNDATION. The building is the experienced architect Uldis Pīlēns' experiment with the latest technologies, ideas, and achievements in architecture. The Ola Foundation complex was awarded the Grand Prize in the category "Best Building in Latvia 2022," received the "Export and Innovation Award 2023" in the "Exportable New Tourism Product 2023" nomination, and the complex was nominated for the prestigious "European Union Contemporary Architecture Award" named after Mies van der Rohe. 


During the visit, guests are invited to explore the Ola Foundation complex and current exhibitions independently (without a guide).


Currently on display is exhibition YOUR HAND, which combines the works of two great artists, Ieva Maurīte and Dace Pētersone. The exhibition is an emotionally saturated and visually expressive art event that testifies the artistic connection between two generations. The exhibition is a memorial tribute to Dace Pētersone, mother of Ieva Maurīte. 


More info: https://olafoundation.lv/blogs/notikumi/lidzas-idealam


The exhibition "Close to Ideal" - showcases more than 50 paintings, sculptures, photographs, and digital artworks from twenty-nine Latvian contemporary artists. The concept of the exhibition is based on three dimensions - the ideal of nature, women, and time.


More info: https://olafoundation.lv/blogs/notikumi/lidzas-idealam


We offer guided tours of the Ola Foundation complex and current exhibitions for groups of 10 to 20 people. If you wish to book guide services, please write to the email: ola@olafoundation.lv


Excursions are available in Latvian and English.


Students, pensioners, media members are kindly requested to bring valid ID. Children up to the age of 10 (inclusive), accompanied by parents, enter free of charge.


See you at Ola!